งาน 20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 หนึ่งในการนัดหมายรวมตัวกันที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของพี่น้องผองเพื่อนชาววิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ในงาน “20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ แล้วพบกันนะครับ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น