ศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มศว ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตของภาควิชาฯ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น