20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว

                    ภาพความประทับใจและภาพความทรงจำในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ในงาน “20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น