ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และ ชมรมนักชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล อ.อ่าวนาง จ.กระบี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัย

#ประชุมวิชาการทางชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย1

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น