เปลี่ยนก่อนป่วยด้วย กขคง

                     อ.ดร.อัจฉริยะ อเนก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ เปลี่ยนก่อนป่วยด้วย กขคง ในการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ร่วมกับงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ภาพ : PR.MedSWU

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น