สมัครเข้าร่วมอบรม workshop Musculoskeletal Modeling

สมัครเข้าร่วมอบรม workshop Musculoskeletal Modeling

ด้วยคณะพลศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ Michael Skipper Andersen และ รองศาสตราจารย์ Mark de Zee จาก Aalborg University ประเทศเดนมาร์ก ในการมาจัดอบรม workshop Musculoskeletal Modeling ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของเรา ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

MSA และ Mark เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ AnyBody Modeling System ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใช้อย่างแพร่หลาย ในยุโรป มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากมาย และยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Grand Knee Modeling Challenge ของ OpenSims ในการสร้างแบบจำลองของข้อเข่าจากข้อมูล ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเคลื่อนไหว FluorescentSpectoscopy และข้อมูล EMG

สำหรับใครที่สนใจเรื่องการประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่พลาดคอร์สการอบรมนี้ อบรมที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามารถดูรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่ www.icses2020.com

หรือสมัครเข้าร่วมการอบรมที่ https://forms.gle/w7cFmysgSbVHLqD48

ขอขอบคุณ ANYBODY ที่สนับสนุน ซอฟท์แวร์ ในการอบรมในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น