พัฒนานักกีฬาไตรกีฬาและไอร่อนแมน

                     อาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพลศึกษา ได้เรียนเชิญวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬาและไอร่อนแมน มาบรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนานักกีฬาไตรกีฬาและไอร่อนแมน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น