จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

               เมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น