ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว นักกีฬาเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ คว้าเหรียญรางวัล เรือ 10 ฝีพาย 2 เหรียญทอง เรือ 5 ฝีพาย 1เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น