การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12 -23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

          คณาจารย์ และนิสิต มศว เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ในกีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียงโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนายวทัญญู คำรส นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และทีมนักกีฬาประกอบด้วย
นางสาวพัชรียา จาดสกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
นายอภินันท์ ควรมี นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
นายนันทพงศ์ ยอดลี นิสิตปริญญาตรี สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีการแข่งขันจำนวน 40 ชนิดกีฬา ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 819 คน เจ้าหน้าที่ประจำทีม 274 คน โดยสามารถส่งกำลังใจและชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หรือ ชมการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ T Sports 7

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น