ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

           ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ประชากุล
2.นายพงษ์ชัยวัฒน์ นิวิจิตร
3.นายอานนท์ รุ่งเรือง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น