ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
นักกีฬา
1. นางสาวชนากานต์ กลิ่นนิ่มนวล นิสิตชั้นปีที่ 4
2. นางสาวชุฎาพร สุเสนา นิสิตชั้นปีที่ 4
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำทีม
1. นายจิรภัทร อำนวยผล นิสิตชั้นปีที่ 4
2. นายสรัล แซ่โง้ว นิสิตชั้นปีที่ 4
นอกจากนี้ยัวมีบุคลากรจากภาควิชาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผศ.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน
2. อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3. อ.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น