การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น (Basic CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)

ภาพฝึกการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น (Basic CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ) โดยคณะบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีอาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤจิกายน 2565 ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น