ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. อัจฉริยะ เอนก ผศ.ดร. วิทิต มิตรานันท์


           ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. อัจฉริยะ เอนก (First author) ผศ.ดร. วิทิต มิตรานันท์ (Corresponding author) ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Osteogenic Effects of Aerobic Both Sides Utilized Ball Versus Aerobic Step Training in Premenopausal Women” ในวารสารนานาชาติ “Physical Education Theory and Methodology (Teoria ta Metodika Fizicnogo Vihovanna)”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น