อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

            อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์, CSCS อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โรงเรียนกีฬา สโมสรกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น