ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจ

                   ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ สมรรถภาพทางจิตใจ ของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ชุดคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกซ้อม มีอาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ และทีมงาน ควบคุมดูแล ณ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย มศว องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น