มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

                       ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร การจัดการบริหารฟิตเนสเซ็นเตอร์ และห้องพิพิธภัณฑ์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น