นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

กิจการนิสิตและบริการนิสิตออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Timeline ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

30 พ.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย คณะผู้บริหาร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ธ.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงาน ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

01 ก.พ. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO แบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะพลศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO 

04 มี.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

คณะพลศึกษา จัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์คณะพลศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2565  ผ่านโปรแกรม Zoom

09 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

16 มี.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

16 มี.ค. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 5 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อกบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์”

16 มี.ค. - 28 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 4 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก และประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ‘’ศรีสะเกษเกมส์’’

21 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประเภทแอธเลติคฟิสิค

29 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาการออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์”

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Health and Safety Training for Managers จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

31 มี.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ "หมดไฟ ไม่หมดแฟ" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มศว นักกีฬาเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47

31 มี.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

30 เม.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา

คณะพลศึกษา ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

02 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

10 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

25 พ.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

คณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  คณบดีคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tandiyo Rahayu และคณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย  

25 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง “เกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

05 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club หัวข้อ “The influence of table tennis training on the physical condition of school children aged 13-14 years”

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดยบรรณาธิการวารสาร 

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

แสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

ตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี 

27 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

คณะพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ "ด้านวิชาชีพดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม

27 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

คณะพลศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะ ให้การต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

04 ก.ค. - 16 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด