นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

กิจการนิสิตและบริการนิสิตออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

09 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ปริญญาตรี

ชมรมยูยิตสู​ มศว​ เปิดรับสมัครนิสิต​ทุกคณะ​ ทุกชั้นปี​

ข่าวดี!!! สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบในกีฬาต่อสู้​ ชมรมยูยิตสู​ มศว​ เปิดรับสมัครนิสิต​ทุกคณะ​ ทุกชั้นปี​ ที่มีความสนใจในกีฬายูยิตสู เข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย​ 

09 ธ.ค. - 31 ส.ค. 2563
ปริญญาตรี

การนำเสนอนวัตกรรมการสอนสุขศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ 2

ภาพกิจกรรม การนำเสนอนวัตกรรมการสอนสุขศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในหัวข้อ"การป้องกันโรคติดต่อ"

00 - 01 ม.ค. 543
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

09 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานคร ได้รางวัลชนะเลิศรายการฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานคร ได้รางวัลชนะเลิศรายการฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ The Championship Women'Futsal 2020

08 ธ.ค. - 08 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี ชมรมฟุตซอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีมหญิง

ขอแสดงความยินดี ชมรมฟุตซอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีมหญิง ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีอาจารย์ ดร.อนุศักดิ์ สุคง นำทีม

09 ธ.ค. - 01 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน

09 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ปริญญาตรี

ชมรมยูยิตสู​ มศว​ เปิดรับสมัครนิสิต​ทุกคณะ​ ทุกชั้นปี​

ข่าวดี!!! สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบในกีฬาต่อสู้​ ชมรมยูยิตสู​ มศว​ เปิดรับสมัครนิสิต​ทุกคณะ​ ทุกชั้นปี​ ที่มีความสนใจในกีฬายูยิตสู เข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย​ 

09 ธ.ค. - 08 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

ฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming

ภาพบรรยากาศการฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming ของนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนการ ในรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

09 ธ.ค. - 27 ส.ค. 2563
ปริญญาตรี

สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะพลศึกษา เพื่อขอมูลประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว

สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมคณะทีมผู้บริหารคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

09 ธ.ค. - 15 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

การประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

นายจักรกฤษ์ ฤทธิศร นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา(กศ.บ.) คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

09 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบ้านสุทธาวาส แก่นิสิต คณะพลศึกษา ที่เรียนดี

คณบดีคณะพลศึกษา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบ้านสุทธาวาส แก่นิสิต คณะพลศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของนิสิต

15 ธ.ค. - 10 พ.ย. 2563
ปริญญาตรี

อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ได้รับมอบหมายจากสภามวยแห่งเอเชีย

 อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ได้รับมอบหมายจากสภามวยแห่งเอเชีย ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคะแนนการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ รุ่มฟลายเวต

09 ธ.ค. - 01 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

จัดโครงการอบรมข้อกำหนด ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย

จัดโครงการอบรมข้อกำหนด ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) 

08 ธ.ค. - 20 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือก ภาคกลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ภาพการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือก ภาคกลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ภาคกลาง เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

09 ธ.ค. - 15 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน ให้กับนิสิตเพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน ให้กับนิสิตเพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค  

15 ธ.ค. - 13 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ

การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Advancing sport and exercise curriculum in higher education in response to current global challenges” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน

15 ธ.ค. - 01 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

การฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming ของนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนการ

การฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming ของนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนการ ในรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

15 ธ.ค. - 31 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เพื่อสอบถามถามความเป็นอยู่ ของนิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คุณภาศิณี อมรพัชระ และคณะกรรมการมูลนิธิสุทธาวาส เพื่อสอบถามถามความเป็นอยู่ ของนิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

15 ธ.ค. - 20 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 10

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 10  และ International Conference of ASEAN Council of Physical Education and Sport ครั้งที่ 6 

16 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2563
ปริญญาตรี

งานSWU OPEN HOUSE 2020

งานSWU OPEN HOUSE 2020 ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

16 ธ.ค. - 15 มิ.ย. 2563
ปริญญาตรี

Keynote session ครั้งที่ 2 ของการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์)

การประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์) The International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 10 และ The International Conference of ASEAN Council on Physical Education and Sport ครั้งที่ 6

16 ธ.ค. - 29 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาคณะ

คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา ประจำปี 2563 ครบรอบ 45 ปี

16 ธ.ค. - 01 ส.ค. 2563
ปริญญาตรี

การซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ของคณะพลศึกษา

การซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ของคณะพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

16 ธ.ค. - 20 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

นิสิตภาควิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพาะกาย

นายโกวิท วีรกิจมหานนท์ นิสิตภาควิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพาะกาย

16 ธ.ค. - 31 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

นำเสนอผลการฝึกโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม

16 ธ.ค. - 30 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

การฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming ในรายวิชา PER224

บรรยากาศการฝึกภาคปฏิบัติ VDO Production & Live Streaming ของนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนการ

16 ธ.ค. - 30 ส.ค. 2563
ปริญญาตรี

งานประชุมวิชาการนานาชาติเดียวกับกัญชาโลก CISW 2020

ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เข้ารับโล่รางวัล (Award) งาน Top Speaker Award 

16 ธ.ค. - 13 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมกีฬา ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินในมหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย

ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาได้รับแต่งตั้งจากสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย 

16 ธ.ค. - 01 ส.ค. 2563
ปริญญาตรี

ปฐมนิเทศฝึกประสบการวิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

คณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการวิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

16 ธ.ค. - 15 ก.ย. 2563
ปริญญาตรี

ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

16 ธ.ค. - 31 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

16 ธ.ค. - 01 ต.ค. 2563
ปริญญาตรี

การนำเสนอผลการวิจัยของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

การนำเสนอผลการวิจัยของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

17 ธ.ค. - 15 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝึกอบรมเรื่อง “แนวคิดในการนำงานประจำมาเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ”

24 ธ.ค. - 16 มิ.ย. 2563
ปริญญาตรี

เข้าร่วมเสวนา เรื่อง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว กำเนิดนวัตกรรมไฟท์ฝุ่น

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมเสวนา เรื่อง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว กำเนิดนวัตกรรมไฟท์ฝุ่น และ มุมมองผู้ประกอบการในการขอใช้สิทธิผลงานวิจัย 

24 ธ.ค. - 08 ก.ค. 2563
ปริญญาตรี

รับใบประกาศเกียรติคุณจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563

05 ม.ค. - 20 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES (International Conference on Sports and Exercise Science) และ ACPES (Asian Council of Physical Education and Sport) 2020 โดย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

05 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร

ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่ องครักษ์ และ ประสานมิตร ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

25 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการ

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สำหรับการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

18 ม.ค. - 28 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เข้าเยี่ยมชมศูนย์กีฬาสิรินธร อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ คณะพลศึกษา 

01 มี.ค. - 01 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์

05 มี.ค. - 15 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตรพลศึกษาเพื่อสร้างคำอธิบายรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดสัมมนา เรื่อง วิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตรพลศึกษาเพื่อสร้างคำอธิบายรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 (แบบออนไลน์)

12 มี.ค. - 30 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้พลศึกษา ให้เหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชา

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้พลศึกษา ให้เหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชา (แบบออนไลน์)

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

26 มี.ค. - 30 ก.ย. 2564
ปริญญาตรี

จัดสัมมนา เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน

นิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

01 เม.ย. - 07 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดสัมมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 และปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

01 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

05 เม.ย. - 30 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

แสดงความดีกับ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ ตัวแทนคณบดี คณะพลศึกษา มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความดีกับ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

05 เม.ย. - 31 ต.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Health & Safety In The Workplace ระดับ 1-3

08 เม.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®) จากสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

00 - 13 ต.ค. 543
ปริญญาตรี

การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะ

อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.” 

12 พ.ค. - 01 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. แอน มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อนุสาขาวิชาพลศึกษา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

14 พ.ค. - 06 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

19 พ.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สนธยา สีละมาด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพลศึกษา

25 พ.ค. - 16 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ซึ่งอาจเป็นการจัดการเรียนการสอน active learning ในรูปแบบ onsite หรือ onlineได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564