คณะพลศึกษา มศว รับมอบเครื่องทดสอบกำลังขาโดยวิธีปั่น จากบริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด          ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตัวแทนคณาจารย์คณะพลศึกษา ได้ร่วมกันรับมอบเครื่องทดสอบกำลังขาโดยวิธีปั่น Spin Trainer รุ่น D250 หมายเลขเครื่อง D25-ING-DE-020000-67 มูลค่า 80,647.71 บาท จากบริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำมาใช้ในโครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการผลิต พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาในมหาวิทยาลัย และสำหรับนักกีฬาคนพิการ


รูปภาพ


คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 tel : 0-2664-1000 ต่อ 1426 fax : 0-2258-4117
องครักษ์ : 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ นครนายก 26120 tel : 0-2664-1000 ต่อ 2501-2505 หรือ 0-3732-2625