การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

14 กุมภาพันธ์ 2556

          ภาควิชาพลศึกษา กำหนดจัด "โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๙๐ คน และนิสิตวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๓๐ คน ที่เรียนในรายวิชากิจกรรมอาสาสมัคร โดยมีอาจารย์ไพญาดา สังข์ทอง เป็นผู้สอน โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ไฟล์: Download


คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 tel : 0-2664-1000 ต่อ 1426 fax : 0-2258-4117
องครักษ์ : 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ นครนายก 26120 tel : 0-2664-1000 ต่อ 2501-2505 หรือ 0-3732-2625