สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศึกษาดูงานคณะพลศึกษา มศว
          คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเกียรติต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ที่เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการจัดการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

รูปภาพ


คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 tel : 0-2664-1000 ต่อ 1426 fax : 0-2258-4117
องครักษ์ : 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ นครนายก 26120 tel : 0-2664-1000 ต่อ 2501-2505 หรือ 0-3732-2625