ประกาศแจ้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องหมดเขตการรับผลงานวิจัย เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ฯลฯ


          คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับผลงานวิจัย, บทความ, เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ และ การศึกษาอิสระ เพื่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะหมดเขต วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 จึงขอให้นิสิตที่ยังไม่ได้ส่งผลงานให้ส่งผลงานตามวันเวลาที่กำหนด

          สามารถส่งผลงานได้ที่ E-Mail : gradnetwork55@gmail.com หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 2549 เพื่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อ ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร, อาจารย์อาพรรณชนิต ศิริแพทย์, อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์
ผู้ที่ส่งผลงานวิจัย และบทความเพื่อนำเสนอผลงานในโครงการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๕ “เครือข่ายวิชาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา นันทนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ”ขอให้ชำระเงินเพื่อเป็นค่าพิจารณาบทความ
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน)
หมายเลขบัญชี : 283-206455-7 ชื่อบัญชี : โครงการ ประชุมวิชาการบัฒฑิตศึกษา
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวนคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 tel : 0-2664-1000 ต่อ 1426 fax : 0-2258-4117
องครักษ์ : 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ นครนายก 26120 tel : 0-2664-1000 ต่อ 2501-2505 หรือ 0-3732-2625