ข่าวสารและกิจกรรม
17 ต.ค.
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์