ข่าวสารทั้งหมด
04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

06 ส.ค. - 01 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสัมมนาสะท้อนผลปฎิบัติการสอน ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

10 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ แอฟพลิเคชัน Zoom

10 ก.ย. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 

10 ก.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง กล่าวถึงสุดยอดคนไทย เป็น 1 ใน 6 ผู้ประเมินผู้ตัดสินในโอลิมปิก 2020 รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

10 ก.ย. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู (e-Referee) จากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

12 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

อดีตเหรียญทองเซียพเกมส์สู่เจ้าสำนัก ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังจับเป้าซ้อมให้นักมวยไทยรุ่นหลานไม่มีวันหยุด

19 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP

นักกีฬาชมรมยูยิตสูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP ระหว่างวันที่ 1-21 ต.ค. 64