ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

          อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้เป็นวิทยากรในการเสวนาปฏิรูปมาตรฐานกลางเพื่อพัฒนามวยไทยอาชีพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น