ขอแสดงความยินดีนักกีฬายูยิตสูของ มศว

                          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นายวงศพัทธิ์ สุกุมลจันทร์ และนายพิชญา ผิวปานแก้ว นิสิตพลศึกษา นักกีฬายูยิตสูของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย ในรายการ THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019 ผลการแข่งขัน คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ได้รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู ระดับนานาชาติอีกด้วย เมื่อวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2562

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น