ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภรณ์ จันทรดา และนางสาวจีรนันท์ ประเสริฐ นิสิต กศ.บ.พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น