ขอแสดงความยินดี

ยูยิตสู มศว คว้าเพิ่มอีก 2 เหรียญ  ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 4 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก และประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ‘’ศรีสะเกษเกมส์’’ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น