ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำทีมโดย อ.ดร.ทศพล ธานี ผู้ฝึกสอน อ.ดร.ชาญกิจ คำพวง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวพิกุล ภูจักหิน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น