ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

         ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย
ภาควิชาพลศึกษา
1.นาวาอากาศโทวิษณุ โสภานิช
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น