ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

           ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน บรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายกีฬามวยให้กับบุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ด้าน ประเมินการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการทางด้านการจัดการค่ายมวยไทยให้กับคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น