ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว ได้รับรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ชี้ขาด/ผู้ตัดสิน ของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ:IBA วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2565 ประจำปี 2565

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น