นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

07 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นายศิวกร แก้ววีด และนางสาวชมพูนุช เพ็ชรสวัสดิ์ นิสิตโควต้านักกีฬาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

13 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาไทยโรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดทรงชัย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

09 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา

16 มี.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภรณ์ จันทรดา และนางสาวจีรนันท์ ประเสริฐ นิสิต กศ.บ.พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

16 มี.ค. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 5 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อกบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์”

16 มี.ค. - 28 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 4 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก และประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ‘’ศรีสะเกษเกมส์’’

21 มี.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ How to สร้างวัตถุประสงค์ อย่างไรให้ตอบโจทย์การออกแบบการสอนพลศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์)

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 17 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 3 ในหัวข้อ How to สร้างวัตถุประสงค์ อย่างไรให้ตอบโจทย์การออกแบบการสอนพลศึกษา 

29 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาการออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์”

02 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565