ข่าวสารและกิจกรรม
25 ก.พ.
ประกาศขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการ

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สำหรับการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ..
14 ส.ค.
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ รูปแบบ (Online)

อ่านต่อ..
20 ส.ค.
“น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ

ภาพบรรยากาศ “น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ (ออนไลน์) จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เมื่อเช้าที่ผ่านมา

อ่านต่อ..
21 ส.ค.
โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์

การถ่ายทอดสดระบบออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์  กิจกรรมที่ 1

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์