ข่าวสารและกิจกรรม
09 พ.ค.
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ คณะพลศึกษา

เปิดรับสมัคร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน”

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์