ภาควิชา/หน่วยงาน
ศูนย์กีฬาสิรินธร

ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2541 โดยทางรัฐบาลได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน และได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่ดำเนินการจัดสร้างสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันกีฬาหลัก เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร"