ข่าวสารและกิจกรรม
06 พ.ย.
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ NTNU ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก College of Sports and Recreation มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการทำงานร่วมกับในอนาคต โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมหารือ ณ ห้อง 202 ศูนย์กีฬา สิรินธร มศว องครักษ์ 

อ่านต่อ..
16 ส.ค.
ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชา ฯ

กิขกรรมการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านต่อ..
18 พ.ย.
สมัครเข้าร่วมอบรม workshop Musculoskeletal Modeling

สมัครเข้าร่วมอบรม workshop Musculoskeletal Modeling สำหรับใครที่สนใจเรื่องการประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ 

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์