วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรของเรา

          เรามีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณภาพการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการวิจัยชั้นนำ คุณจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาด้านการพัฒนาสมรรถนะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและภาวะความเป็นอยู่ที่ดี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และได้รับการประเมินในระดับนานาชาติ การศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ และโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่น่าตื่นเต้น ด้วยการแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อลำดับสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศไทย เรามอบโอกาสให้คุณได้รับการศึกษาผ่านวิชาชีพเลือกที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงความกว้างของสหสาขาวิชาชีพของคณาจารย์ของเรา และทั้งหมดนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของเรา