คุณชัยกร ชมชื่น

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย สโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

คุณชัยกร ชมชื่น
ศึกษาอยู่ระดับ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12
วุฒิการศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ภาควิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
แสดงทั้งหมด

เพราะตรงกับความสนใจที่มีต่อวิชาชีพสาขานี้

การที่ได้ลงมือปฎิบัติในการเรียนการสอนและการสอนสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่อยากรู้

ดี เพราะ ตรงตามกับสิ่งที่ได้นำไปใช้ในการทำงานจริง ๆ

สรีรวิทยาการกีฬาและการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬา

การที่ได้เรียนรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติ

เคยครับ ได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลระดับเยาวชนของสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ดีครับ เหมาะสมกับหลักสูตรครับ อย่างไรก็ตามการอยู่ไกลเมือง อาจจะทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บ้าง

ภาควิชา หลักสูตร สถานที่เรียน

การได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ และการเรียนรู้ในลักษณะลงมือปฏิบัติ

ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพและการพัฒนาสมรรถนะร่างกายมนุษย์ครับ