วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

SWU OPEN HOUSE – เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบปะรุ่นพี่พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงาน “SWU OPEN HOUSE - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ" พบปะรุ่นพี่ตัวจริงจากทุกคณะและวิทยาลัย ทุกสาขาวิชา พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ว่าตลอดหลักสูตรนั้นต้องเรียนในวิชาใด และตอบทุกคำถามที่น้อง ๆ สงสัยให้กระจ่าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อของน้อง ๆ เตรียมพร้อมสู่ระบบ TCAS ทดลองการปฏิบัติและเรียนรู้เบื้องต้นถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สนุกและได้รับความรู้กลับบ้าน ร่วมสะสมสแตมป์จากการร่วมสนุกกับบูธของคณะพลศึกษา และบูธของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน จับจ่ายซื้อของจากร้านค้ารุ่นพี่นิสิต โดยงานนี้มีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุก ๆ ปี

สำหรับโอกาสในการเยี่ยมชมอื่น ๆ
          หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมวันเปิดหรือวันเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมในการสนทนาผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของเรา (ตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของเราสำหรับรายละเอียดของโอกาสในการเยี่ยมชมที่จะเกิดขึ้น) หรือรับชมผ่านวีดิทัศน์ คลิก