ปฐมนิเทศฝึกวิชาชีพนิสิต วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา มศว

             เมื่อเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณาจารย์ ภาควิชา ร่วมให้โอวาท ชี้แนะการปฏิบัติตนและอวยพร แก่ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชา วทก 501 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น