โครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

          ภาพกิจกรรมโครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : จัดสัมนาฝึกงานครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสัมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น