นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

15 พ.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มานำเสนอ หัวข้อ และประเด็นที่น่าสนใจ ให้กับนิสิต

16 พ.ย. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟขั้นพื้นฐาน Lv.1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

07 ธ.ค. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในนามทีม SWU A และ SWU B สามารถติดตามได้ข่าวและถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ เพจเฟสบุ๊ก Korfball Association of Thailand : KAT
08 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนายจักริน แก้วพิทักษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขัน รายการ "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย Muscle and Physique Contest 2021"

20 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Corresponding author) ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ 1 “Journal of Integrative and Complementary Medicine”

20 ม.ค. - 27 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Journal club

เรื่อง “Balancing Injury Risk and Power Development by Weighted Jump Squat Through Controlling Eccentric Loading”