รับเลือกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเทคนิค


                    ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ผู้ประเมินผู้ตัดสินกีฬามวยสากล ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นบุคลากรคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก