ภาควิชาและหน่วยงาน
ศูนย์กีฬาสิรินธร

          ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2541 โดยทางรัฐบาลได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน และได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันกีฬาหลัก เมื่อการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร"