คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
13 พ.ย.
รายละเอียด TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กำหนดรับสมัคบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี รายละเอียด คลิก

อ่านต่อ..
00
 ดาวน์โหลดรูปเล่ม Proceedings

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th ICSES and 6th ACPES Conference 2020 แบบออนไลน์ ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ รูปเล่มฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

อ่านต่อ..
21 ส.ค.
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ที่มีความสนใจในทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติ และรายวิชาตลอดจบหลักสูตร ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์แนบมา

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์