วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

SWU Open House  
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบปะรุ่นพี่พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงาน “SWU OPEN HOUSE 2018 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561" วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 พบปะรุ่นพี่ตัวจริงจาก 16 คณะ 4 วิทยาลัย ทุกสาขาวิชา พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ว่าตลอดหลักสูตรนั้นต้องเรียนในวิชาใด และตอบทุกคำถามที่น้องสงสัยให้กระจ่าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อของน้อง ๆ เตรียมพร้อมสู่ระบบ TCAS ในรอบที่ 2 – 5 นี้ ทดลองการปฏิบัติและเรียนรู้เบื้องต้นถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สนุกและได้รับความรู้กลับบ้าน ร่วมสะสมสแตมป์จากการร่วมสนุกกับบูธของคณะพลศึกษา และบูธของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน จับจ่ายซื้อของจากร้านค้ารุ่นพี่นิสิต โดยงานนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ช่วงเดือนพฤศจิกายน